Monday, April 29, 2019

បេសកកម្មចុះផ្តល់ថ្នាំបង្ការ៖ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកសុខាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីផ្តល់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារគ្រប់រូប

To read this article in English, click here.

ដោយ សេង ច័ន្ទសិរីពេជ្រ

បុគ្គលិកសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន កំពុងជិះកាណូតលឿន 
តាមដងទន្លេមេគង្គ ដើម្បីចុះផ្តល់ថ្នាំបង្ការ 
និងការថែទាំមុនពេលសម្រាល 
ដល់សហគមន៍ដាច់ស្រយាលមួយកន្លែង នៅភាគឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា 
© UNICEF Cambodia/2018/Antoine Raab

ទិវាសប្តាហ៍ពិភពលោកនៃការផ្តល់ថ្នាំបង្ការ ត្រូវបានប្រារព្ធឡើង ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយ នៃខែ មេសា។ យុទ្ធនាការសុខភាពសាធារណៈ ដែលអនុវត្តទូទាំងសកលលោកនេះ មានគោលបំណងបង្កើនការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់ និងអត្ថប្រយោជន៍ នៃការផ្តល់ថ្នាំបង្ការនិងធានាឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបទទួលបានការការពារពីជំងឺដែលអាចការពារបានដោយថ្នាំបង្ការ។ យូនីសេហ្វកម្ពុជា ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងលោក វ៉ន វណ្ណៈ ដែលជាបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ ដើម្បីមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកពីការចុះបេសកកម្មផ្តល់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារ នៅប៉ែកឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជា។

Friday, March 29, 2019

Water at home means more time for school and play

By Sovath Ngin

Yeang (15) shows the spring water location 
where she used to get the water before.
© UNICEF Cambodia/2019/Sovath Ngin

Ratanakiri, Cambodia, March 2019 – It was usually 5:00 a.m. when Chen Yeang would wake up. Half asleep, she would put on her clothes, grab the water basket and make her way to the spring water down the hill from her house. Yeang is fifteen years old. In her village, like in most rural Cambodia, the girls and the women of the household are the ones responsible for fetching water.

Friday, March 22, 2019

With water come big dreams

By Seyha Lychheang

Phean, 10, enjoys a fresh glass of water in his home. 
Until three years ago, his family had no access to piped water. 
With UNICEF’s support, Phean’s family managed 
to install water pipes and improve their hygiene. 
Phean is no longer afraid of getting sick every time he drinks water. 
© UNICEF Cambodia/2019/Fani Llaurado

Prey Veng Province, Cambodia, March 2019 – Under a hot scorching sun, not far from the Mekong River, water streams and ponds along the dusty village road are drying up. At mid-day, there is very little movement on the road. Most of the villagers are in their homes, keeping away from the summer hit. The Soknang family is one of them.  Sitting on a bamboo bed under a wooden house, Phean Soknang, 9, and his parents are enjoying a fresh glass of water.

As simple as this act seems, for many it can be deadly.

Monday, March 18, 2019

Safe reintegration of a child survivor of trafficking

By Buthdy Sem 

A social worker talks to Chomnit during his stay
at the reception centre in Poipet.
 © UNICEF Cambodia/2018/Buthdy Sem

Ratanakmondul, Battambang, March 2019: As soon as social worker Ms. Kim Veth entered the house, 10-year-old Chomnit* ran and hugged her. “Mother! I missed you very much!” he exclaimed.

Sunday, March 10, 2019

Scholarship programme produces positive impacts for community in Kandal

By Latifah Azlan

12 year old Thay Sopheak reads a book with a smile on her face 
at the library at Russey Chroy Primary School in Sa’ang district, Kandal province. 
© UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

KANDAL Province, Cambodia, March 2019 – Russey Chroy Primary School is located deep in Sa’ang district of Kandal province. To get to school, students travel on dirt roads by foot, on bicycles or motorcycles weaving through busy traffic of large lorries and construction vehicles.

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ផ្តល់ផលវិជ្ជមានដល់សហគមន៍ក្នុងខេត្តកណ្តាល

ដោយ Latifah Azlan

ថាយ សុភ័ក្រ អាយុ ១២ ឆ្នាំ អានសៀវភៅ ជាមួយនឹងស្ថានញញឹមនៅក្នុងបណ្ណាល័យ
ក្នុងសាលាបឋមសិក្សាឫស្សីជ្រោយ ក្នុងស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។ 
© UNICEF Cambodia/2018/Todd Brown

ខេត្តកណ្តាល ប្រទេសកម្ពុជា ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ – សាលាបឋមសិក្សាឫស្សីជ្រោយ មានទីតាំងនៅផ្លូវខាងក្នុងនៃស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល។ ដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនបាន សិស្សានុសិស្សត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើង ជិះកង់ ឬជិះម៉ូតូ នៅលើផ្លូវលំ ឆ្លងកាត់ចរាចរណ៍ដ៏មមាញឹក ពោរពេញដោយឡានកុងទីន័រធំៗ និងឡានដឹកគ្រឿងសំណង់ ។

Tuesday, February 19, 2019

Communes working to help the most vulnerable families

By Victoria Laroche Creux and Coline Dumoulin


One of the small villages in Saen Monourom Commune, Mondulkiri.
© UNICEF Cambodia/2019/Victoria Laroche Creux
Andoung Kraoleng Village, Mondulkiri, Cambodia, February 2019: In a small village in Northeast Cambodia, Achariya* is silently observing the children who play in front of her house. The widow, who is in her sixties, lives alone with her 17-year-old daughter Bopha in a little wooden house.

Wednesday, February 13, 2019

Education: a mother’s wish for her two daughters

By Victoria Laroche Creux


Four-year-old Nhoy Sreyploy holding a puppy, next to her neighbor.
© UNICEF Cambodia/2019/Victoria Laroche Creux

Pu Tru Village, Mondulkiri, Cambodia, February 2019: In the small village of Pu Tru, in the North East of Cambodia, Nhek Ren has big dreams for the future of her two daughters.

“When I was young, I didn’t receive education, so I want my daughters to go to school so they can have good jobs. They could work in another country. I don’t want them to be farmers like me,” said the 21-year-old mother while her daughters were busy playing with a puppy outside.

Friday, February 8, 2019

Make the internet a safer place!

By Nadja LinkeEvery morning we roll out of bed to get ready for the day. But before you face the day, what is the first thing you will reach for? Hand on heart, it’s your smartphone.

Tuesday, January 29, 2019

សំណួរ&ចម្លើយជុំវិញ ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន

ដោយ Nadja Linke

© UNICEF Cambodia/2018/Fani Llaurado

អ្វី
ទៅដែលហៅថា ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន?


ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន គឺជាវិធីសាស្រ្តបង្រៀនអំពីឥរិយាបថសមស្រប តាមរយៈទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងកុមារបែបសមរម្យ ប៉ុន្តែម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះពួកគេ។ វិធីសាស្រ្តបែបនេះជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិ របស់កុមារ ដោយពួកគេទទួលបានការការពារពីអំពើហិង្សា និងការដាក់វិន័យដែលគោរពសេចក្តី ថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេ។

Monday, January 28, 2019

Positive discipline Q&A

By Nadja Linke


© UNICEF Cambodia/2018/Fani Llaurado

What is positive discipline?

Positive discipline is a method of teaching appropriate behaviour by interacting with children in a kind but firm manner. It reinforces children’s rights to protection from violence and uses discipline that respects their dignity. 

Friday, January 25, 2019

Education for every child: a teacher’s mission

By Victoria Laroche Creux


Seng Noeun is driving back home seven children after class.
© UNICEF Cambodia/2018/Victoria Laroche Creux

Phum Krouch Village, Prey Veng, Cambodia, January 2019: 
It is a beautiful sunny day in the village of Phum Krouch, 70km away from Cambodia’s capital city Phnom Penh. From a distance, water buffalos and cows are grazing among the rice fields, and palm trees are rising from the tall grass. Phum Krouch community preschool is hidden on the side of a small dusty road. It is difficult to find the preschool without a local guide. Every morning, when the sun rises, Seng Noeun, a community preschool teacher, arrives at school with a full cart of students.