Wednesday, February 28, 2018

អនុភាពនៃគំនិតវិជ្ជមាន៖ ការដាក់វិន័យបែបវិជ្ជមាន ជួយលើកកម្ពស់សាលារៀនជនបទនៅកម្ពុជាឲ្យប្រសើរទ្បើង

To read this post in English, click here

ដោយ Shruti Gogia និង Theavy Leng


លោកគ្រូ សុន សម្បត្តិ នាយកសាលាបឋមសិក្សាវត្តចេង
ថតរូបជាមួយកូនសិស្សថ្នាក់ទី២ ដល់ថ្នាក់ទី៥ 
© UNICEF Cambodia/2017/Shruti Gogia

ខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧៖ វេលានេះគឺខែកក្កដា នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង។ វា ចំរដូវវស្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅភូមិភាគពាយ័ព្យដែលជាតំបន់សម្បូរដីមានជីជាតិមួយនេះ វាលស្រែធំល្វឹងល្វើយ មើលទៅហាក់ដូចជាសមុទ្របៃតងឆ្ងាយដាច់កន្ទុយភ្នែក។ នៅក្បែវវាលស្រែ មានផ្លូវលំដីសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិជនបទតូចៗ ដូចជាភូមិវត្តចេងជាដើម។ ភូមិនេះមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ ៣៥០គ្រួសារ ហើយពួកគេភាគច្រើនធ្វើស្រែនៅជុំវិញភូមិ។ កូនៗពួកគេទៅរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាវត្តចេង ដែលស្ថិតនៅចំកណ្តាលភូមិ នៅផ្លូវជាមួយនឹងផ្ទះដំបូលប្រក់ស្បូវតូចៗរបស់សិស្សទាំងនេះ ហើយមានដើមត្នោតខ្ពស់ៗដុះអមសងខាងផ្លូវផងដែរ។

Tuesday, February 20, 2018

Midwife training gives mothers and babies in remote villages a better chance of life

By Ponlok Leng

© UNICEF Cambodia/2018/Ponlok Leng
Savadi, a midwife in Ratanakiri province 
who has recently undergone a practical hands-on training programme, 
is busy at work at the Samaki Health Centre in O Chum district.

Ratanakiri Province, Cambodia, 20 February 2018 –  Savadi Yon, 26 years old, is employed as a secondary midwife at the Samaki Health Centre in O Chum district, in Cambodia’s remote north-eastern province of Ratanakiri.

Savadi belongs to the Kreung indigenous group and works to help children and mothers in rural communities that are primarily home to ethnic groups.

Monday, February 19, 2018

ការជួយកុមារឲ្យលូតលាស់៖ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ កំពុងជួយកុមារឲ្យសម្រេចបានសក្តានុពលរបស់ខ្លួន

To read this post in English, click here

ដោយ Maria Svensson

អ្នកស្រី យ៉ាំ សុខ និងគ្រួសារ បានទទួលផលប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់។
ពីខាងឆ្វេង៖ កុមារា ណន សាន អាយុ៤ឆ្នាំ ទារក ណន សំណាង អាយុ១០ខែ
ម្តាយ
យ៉ាំ សុខ និងកុមារី ណន វណ្ណនី អាយុ៨ឆ្នាំ។
©UNICEF Cambodia/2017/Maria Svensson

ខេត្តសៀមរាប ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧៖ អ្នកស្រីយ៉ាំ សុខ និងគ្រួសារ រស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយ ក្នុងឃុំមានជ័យ ដោយត្រូវ ធ្វើដំណើរ ៣០នាទី តាមរថយន្តពីទីរួមខេត្តសៀមរាប។ ផ្ទះពួកគេ គឺជាផ្ទះជនបទបែបខ្មែរបុរាណ មានកំរាលឈើ និងជញ្ជាំងស្លឹកត្នោត។ កូន៣នាក់ ក្នុងចំណោមកូនទាំងអស់៤នាក់របស់គាត់ កំពុងអង្គុយនៅជិត អ្នកស្រី យ៉ាំ សុខ នៅលើរានហាលតូចមួយ នៅពេលក្រុមការងារយូនីសេហ្វធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះគាត់។

Tuesday, February 13, 2018

Epic Arts – how inclusive art is changing lives

By Luka D’Amato

Sokun gave a public presentation about Epic Arts at AEON Mall in 2017.
Photo supplied by Sokun Po

Kampot Province, Cambodia, February 2018 – Growing up is a process of figuring out our strengths and weaknesses, taking advantage of our abilities and overcoming our challenges.

For students with disabilities at Epic Arts in Kampot, life is no different.

Charting a new path: Improving the lives of children who come into conflict with the law

By M’Lop Tapang

M’Lop Tapang’s social worker, Ms. Chan Somaly, 
during a counseling session with Lyra (not his real name). 
© M’Lop Tapang/2017

Sihanoukville, Cambodia, February 2018 — Lyra* was in his early teens when his parents died.

Born in the central Cambodian province of Kampong Cham, the young man, now in his early 20s, has three brothers and two sisters. Lyra left the rural area for the popular beach town of Sihanoukville in southern Cambodia, while his two elder sisters and youngest brother remained in their home town.

Friday, February 2, 2018

Building brighter futures through community-based early childhood learning

By Luka D’Amato

Four-year-old Dina plays at the community pre-school playground in L’ak village,
Ratanakiri province in north-eastern Cambodia.
© UNICEF Cambodia/2017/D’Amato

Ratanak Kiri Province, Cambodia, January 2018 – It is a quiet day in L’ak, a small rural village in the north east of the country.

Most are out working in the fields and the village is largely empty. Yet, one small building near the centre of town is bustling with life.