Tuesday, May 31, 2016

១៤ឆ្នាំ កន្លងផុត ៖ កុមារកម្ពុជាដែលបានអង្គុយទល់មុខមេដឹកនាំពិភពលោក

To read this post in English, please click here.

យើងបានជួបពិភាក្សាជាមួយប្អូនស្រី ឡាយ រតនា ដែលកាលពីឆ្នាំ២០០២ និងឆ្នាំ២០០៧ បានធ្វើជាតំណាង កុមារកម្ពុជា ចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយឈ្មោះថា “ពិភពលោកល្អសម្រាប់កុមារ” នៅក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គ នៃ​មហាសន្និបាតអង្គការ​សហប្រជាជាតិនាទីក្រុងញូវយក។

ឆ្នាំ២០០៧៖ ឡាយ រតនា (អង្គុយកណ្តាល ពាក់អាវកាក់) នៅក្នុងវគ្គពិភាក្សា
ជាក្រុមនៅទីស្នាក់ការ កណ្តាលនៃអង្គការយូនីសេហ្វ ជាមួយតំណាងកុមារ
ដទៃទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ “ពិភពលោកល្អ​សម្រាប់កុមារ +៥ 
រូបថតដោយ ឡាយ រតនា

១.   តើប្អូនអាចណែនាំខ្លួនឲ្យយើងស្គាល់បានទេ?

ខ្ញុំឈ្មោះ ទ្បាយ រតនា មានអាយុ២៦ឆ្នាំ។ ខ្ញុំរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប៉ុន្តែខ្ញុំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្ត តាកែវ។

កាលពីខ្ញុំនៅវ័យជំទង់ ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំក្លឹបកុមារនៅខេត្តតាកែវ។ ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់មធ្យម​សិក្សាក្នុងក្រុងភ្នំពេញ និងបានចាប់ផ្តើមស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកដឹកនាំក្រុមទ្រគាំទ្រកុមារនៅក្នុងអង្គការមិន​មែនរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថា អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសិទ្ធិកុមារ (NGO CRC)។ ក្រោយពីបាន បញ្ចប់ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សា ខ្ញុំបានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ នៅសកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទភ្នំពេញ។

14 years on: the Cambodian child who sat across from world leaders

We spoke with Rattana Lay, who back in 2002 and 2007 represented her fellow Cambodian children at the ‘World Fit for Children’ special sessions at the United Nations General Assembly in New York.


2007: Rattana Lay (sits in the middle wearing beige vest) during
a group discussion session at UNICEF Headquarters with other
child representatives at the ‘World Fit for Children +5’ follow-up special session
Photo courtesy of Rattana Lay

1.    Can you tell us about yourself?

I am Rattana LAY and I’m 26 years old. I live in Phnom Penh but my original home town is in Takeo province.

When I was in my early teens, I was a leader of a children’s club in Takeo province. I continued my secondary school education in Phnom Penh and started volunteering as a leader of the Child Support Team at the NGO, Coalition on the Rights of the Child (NGO CRC). After I finished high school, I received a full scholarship to the Royal University of Phnom Penh (RUPP) to study media management.

Thursday, May 26, 2016

Ending Violence in Schools – Teacher Training on Positive Discipline

By Nhean Sroeung and Rachel McCarthy


Students at Vealtrea school in Thmarkaul district, Battambang province
© UNICEF Cambodia/2015/Antoine Raab

What is corporal punishment? What makes an effective teacher? How can we develop effective classroom rules for students?

These were just some of the questions addressed in a new training programme for teachers on positive discipline. The programme, supported by the Ministry of Education, Youth and Sport and UNICEF, is the first ever in Cambodia. It aims to increase awareness in schools about the causes and consequences of different types of violence and the responsibilities that school directors, teachers, students and parents share in preventing violence against children.

Thursday, May 12, 2016

Nutrition services: A safety net for vulnerable children in urban poor communities

By Eun-Young Jeong and Darathtey Din


View from Phum 5 village, an urban poor area located near Beong Tra Baek river
which carry all the waste and dirty water from the city
© UNICEF Cambodia/2016/Antione Raab

It’s not even 9:00 a.m., and the alleyway in front of six-year-old Bunley’s house is buzzing. On any other day, it would have been just his grandfather, occupying a corner of the wooden bench across the house smoking cigarettes, while his younger siblings toddled nearby. Instead, there are about 20 children, from as young as 6 months old to around 6 years old, lined up for nutrition screening—UNICEF lingo for measuring children’s height and weight to identify those with severe acute malnutrition (SAM).

At the front end of the screening site, a health centre staff recorded the details of each child before the child stepped onto a weighing scale and then a wooden height measuring scale. Once the screening was complete, each child received a packet of high nutrient biscuits. As some children returned home with their biscuits, many more came to join the line.